Optimizer

Dimensioneringsprogram Energy Optimizer

Återställ
Tilluft
Frånluft
L/s
L/s
Pa
Pa

Vinter

°C
%RH
°C
%RH

Uppvärmning

°C

Sommar

°C
%RH
°C
%RH

Kylning

g/kg

Pelican Z HP-E eAir

Tilluft
Frånluft
70 %
72 %
119 L/s
125 L/s
50 Pa
50 Pa
57 W
68 W
1.00 kW/(m³/s)
175 L/s
176 L/s
108 Pa
99 Pa
47 %
41 %

Information om enheten

Ø 200 mm
998 mm
1270 mm
590 mm
125 kg
Tilluft: F7, ePM1 60 %, pås
Avluft: M5, Coarse 80 %, pås
Höger
P05 212 0003
230 V/50 Hz, 1~, 1C16A
Elektrisk kanalvärmare E: 230 V/50 Hz, 1~, 1B16A
Aggregat: 2 x DN32
4493 W

DWG

Vinter

Värmeväxlare

Standard + HP
-20 °C / 90 %RH
90.6 %
18.0 °C / 25 %RH
26.1 kJ/kg / 3.1 g/kg
27.3 °C / 14 %RH
35.5 kJ/kg / 3.1 g/kg
0.57 kW
0.36 kW

Elektrisk kanalvärmare E

3000 W kanal Ø250
18.0 °C / 25 %RH
230 V/50 Hz, 1~, 1B16A

Årlig

Stockholm,
Sverige
77.8 %
15 841 kWh
0 kWh

Ecodesign

683 W/(m³/s)

Sommar

Värmeväxlare

Standard + HP
26 °C / 50 %RH
0.0 %
14.1 °C / 100 %RH
39.5 kJ/kg / 10.0 g/kg
10.4 °C / 100 %RH
30.0 kJ/kg / 7.8 g/kg
1.27 kW
0.23 l/h
0.79 kW

Elektrisk kanalvärmare E

3000 W kanal Ø250
15.0 °C / 94 %RH
0.13 kW
230 V/50 Hz, 1~, 1B16A