Optimizer

Dimensioneringsprogram Energy Optimizer

Återställ
Tilluft
Frånluft
L/s
L/s
Pa
Pa

Vinter

°C
%RH
°C
%RH

Uppvärmning

°C

Sommar

°C
%RH
°C
%RH

Pallas eAir E vänster

Tilluft
Frånluft
50 %
51 %
532 L/s
560 L/s
100 Pa
100 Pa
276 W
317 W
1.06 kW/(m³/s)
947 L/s
949 L/s
317 Pa
287 Pa
78 %
70 %

Ljud

Lw
LwA
66.6 dB
57.7 dB(A)
50.7 dB(A)
71.8 dB
68.8 dB(A)
63.1 dB
53.3 dB(A)
60.1 dB
51.2 dB(A)
73.5 dB
70.8 dB(A)

Information om enheten

600 x 300 mm
1800 mm
1610 mm
890 mm
450 kg
F7 / M5
Vänster
P12 201 0002V
400 V/50 Hz, 3~, 3C16A
Aggregat: DN32
11013 W

DWG

Vinter

Värmeväxlare

Standard
-20 °C / 90 %RH
11.6 °C / 43 %RH
75.1 %

Elektrisk värmare E

9000 W inbyggt
18.0 °C / 28 %RH
4.21 kW

Årlig

Stockholm,
Sverige
73.2 %
60 542 kWh
3 690 kWh
75.1 %
75.1 %

Ecodesign

675 W/(m³/s)
1303 W/(m³/s)
1023 W/(m³/s)

Sommar

Värmeväxlare

Standard
26 °C / 50 %RH
23.7 °C / 57 %RH
75.1 %

Elektrisk värmare E

9000 W inbyggt
23.7 °C / 57 %RH
Valikko